Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie, i głos poprzedni, który słyszałem,

jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł: Wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem.

Obj. 4:1


To, co ma się stać

1 Czy widać twoją eschatologię 02.12.2011 T.A.McMahon
2 Gog i Magog - inwazja 24.06.2010 Renald Showers
3 Świątynia w Tysiącletnim Królestwie 10.06.2010 Fred Hartman
4 Czy kościół ma dotrwać do dnia gniewu Bożego 16.04.2010 Dave Hunt
5 Jaki ma być Kościół w dniach ostatnich ? 27.03.2010 CIB
6 Poselstwo o bliskim nadejściu 16.03.2010 Dave Hunt
7 O Jerozolimie z proroctw 04.03.2010 Redakcja
8 Na kogo czekamy ? 24.02.2010 Dave Hunt
9 Kościół efeski 22.02.2010 Czesław Kiński
10 Jak rozpoznać znaki czasu 18.02.2010 Randall Price
11 Przyjdź Królestwo Twoje 17.02.2010 Dave Hunt
12 Kiedy Pochwycenie? 12.02.2010 The Berean Call
 

Pisz do nas: kontakt@tiqva.pl