Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo,

mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem...

Rzym. 1:20

Biblia a nauka

1 Kto zaprojektował dzięcioła 04.08.2010 Thomas F. Heinze
 

Pisz do nas: kontakt@tiqva.pl