Studia biblijne

W tym dziale będziemy zamieszczać studia poszczególnych ksiąg Pisma Świętego oraz studia tematyczne z Pisma Świętego.

Każde studium składa się z wielu ponumerowanych części. Zachęcamy do odsłuchiwania ich w kolejności, podobnie jak przy czytaniu kolejnych rozdziałów książki.

Chronologiczne odsłuchiwanie każdego studium jest niezbędne do dobrego zrozumienia jego treści i wyciągnięcia właściwych wniosków. Wyrywkowe odsłuchiwanie może prowadzić do niezrozumienia całości studium i wyciągnięcia błędnych wniosków.

Pisz do nas: kontakt@tiqva.pl