Przepraszanie i przebaczanie na podstawie Pisma Świętego_studium - mp3

Studium porusza kwestię pojednania między winowajcą i pokrzywdzonym. Wyjaśnia, na czym polegają biblijne zasady postępowania pokrzywdzonego i krzywdziciela w trakcie pojednania. Ukazuje odpowiedzialność w obliczu Boga obu stron konfliktu i zagrożenia czyhające na nie.

Materiał był nagrywany na żywo i nie był poddany późniejszemu montażowi, dlatego przepraszamy za wszelkie drobne przejęzyczenia pojawiające się w trakcie studium oraz nie najlepszą miejscami jakość dźwięku.

Część 1

Część 2

Pisz do nas: kontakt@tiqva.pl