Megiddo - Droga do Armagedonu - wideo

                                    

Film ukazuje biblijną perspektywę dni ostatnich i zachodzące dziś coraz szybciej procesy, które do nich prowadzą. Opisuje zapowiedziane w Biblii wydarzenia mające poprzedzać drugie przyjście Jezusa Chrystusa i zwycięską bitwę, jaką stoczy On pod Armagedonem z armią Antychrysta.

Autorzy filmu zwracają uwagę na proroctwa dotyczące Izraela, które się już wypełniły, i na te, które wypełniają się na naszych oczach, oraz interpretują te proroctwa, które należą wciąż do przyszłości i czekają na wypełnienie. Wiele miejsca poświęcono mało znanym faktom historii i polityki światowej, w tym tajnym stowarzyszeniom, które dążą do utworzenia Nowego Porządku Światowego. 

Zachęcamy do obejrzenia filmu, a następnie z Biblią w ręku sprawdzenia, czy tak się rzeczy mają. 

 

Megiddo. Droga do Armagedonu

Część 1.

 

Film dostępny także na YouTube

 

Część 2.

 

 

Film dostępny także na YouTube

 

Pisz do nas: kontakt@tiqva.pl