Choroba i uzdrowienie_studium - mp3

Treść poniższego studium skupia się na tym, co Pismo Święte mówi na temat chorób, uzdrowień, leczenia i lekarzy.  

Materiał był nagrywany na żywo bez obróbki dźwiękowej. Za wszelkie przejęzyczenia przepraszamy. 

W niniejszym studium podana jest informacja, że trąd jest nieuleczalny. Dlatego chcemy sprostować to twierdzenie i potwierdzić fakt, że  dzisiejsza medycyna posiada środki farmakologiczne potrafiące we wczesnym stadium choroby zatrzymać jej skutki, jednak rokowania kuracji w zaawansowanym stadium są już mniej optymistyczne, choć nie beznadziejne. W bardzo zaawansowanym stadium choroby rokowania są jeszcze gorsze.
Niestety środki farmakologiczne nie są także w stanie cofnąć ubytków ciała powstałych na skutek trądu w bardziej zaawansowanych stadiach czy blizn na skórze. Tym samym trudno mówić o całkowitym uleczeniu i przywróceniu organizmu do pełni zdrowia, a tym bardziej o przywróceniu ciała do stanu lepszego niż przed chorobą. To potrafi jedynie Bóg, a o takim uzdrowieniu z trądu mówimy w czasie studium. 

 

Część 1. 

 

Część 2. 

 

Część 3. 

 

Część 4. 

 

Część 5. 

 

Pisz do nas: kontakt@tiqva.pl