Zbawienie w świetle Pisma Świętego_studium - mp3

Studium dotyczy zagadnienia zbawienia w świetle Pisma Świętego. Omawia, czym jest zbawienie i czego dotyczy. 

Materiał był nagrywany na żywo i nie był poddany późniejszemu montażowi, dlatego przepraszamy za wszelkie drobne przejęzyczenia pojawiające się w trakcie studium oraz nie najlepszą miejscami jakość dźwięku.

 

Część 1

Część 2