... przyjęli oni Słowo z całą gotowością i codziennie badali Pisma,

czy tak się rzeczy mają.

Dz. Ap. 17:11

New Age w KRK

                      

Zakon Benedyktynów Tynieckich od pewnego czasu prowadzi  sesje relaksacyjne w ramach "pomocy" ludziom w depresji.
W programie można znaleźć m.innymi: metody relaksacji, aby"usprawnić wrażliwość na bodźce zewnętrzne i wewnętrzne, naukę swobodnego dostępu do informacji zwrotnych płynących z naszego organizmu w formie odczuć i emocji a także "gimnastykę wyobraźni".
Wszystkie te praktyki są zaczerpnięte z hinduizmu oraz New Age i mają na celu zniewolenie człowieka przez siły demoniczne. Praktyki te otwierają osobę, stosującą je, na świat demoniczny.
Pomysł Benedyktynów pokazuje, jak New Age jest zakorzeniony w wyznaniach, które nazywają siebie chrześcijańskimi i nawet uzurpują sobie prawo do nieomylności.
Metody New Age, pochodzące z innych niż biblijne źródeł, nie są również obce wielu wyznaniom protestanckim w Polsce i na świecie. Porady psychologów i terapeutów są na porządku dziennym. Przy wielu zborach funkcjonują poradnie zdrowia psychicznego w których przyjmują "psychologowie chrześcijańscy". Mówią, bazując na egocentryzmie, jak radzić sobie z depresją i niską samooceną.


Artykuł  można przeczytać pod tym linkiem: http://www.rp.pl/artykul/537423-Depresje-lecz-w-klasztorze.html

Oraz pod tymi linkami:

http://ekai.pl/diecezje/krakowska/x32907/tyniec-coraz-wiecej-wlascicieli-firm-i-ekonomistow-na-warsztatach-u-benedyktynow/

http://benedyktyni.eu/index.php?option=18&action=articles_show&art_id=615&cat_id=152&menu_id=387&lang=pl

 

*********************************************************************************************************************

Opis propozycji: 06–09.05.2010 - Tynieckie warsztaty relaksacyjno-medytacyjne -

Terminy

* 10–13.09.2009
* 06–09.05.2010
* 03–06.06.2010

Rozpoczęcie:

przyjazd: czwartek - godz. 16.00-18.00; zakończenie: niedziela - godz. 14.00

"W nawróceniu i spokoju jest wasze ocalenie, w ciszy i ufności leży wasza siła” (Iz 30, 15)

Adresat:

Osoby chcące wejść w medytację i wyrażające gotowość uczestnictwa w naszym klasztornym rytmie.

Zarys tematu:

Medytować to otwierać się wewnętrznie na tajemnicę własnego istnienia, otaczających nas ludzi i świata, w którym żyjemy. Medytacja pozwala uchwycić głębszy i pełniejszy sens nadany wszystkiemu przez Boga. Ona porządkuje myślenie, wprowadza pokój serca i wskazuje zadania codzienności. W miejscu, gdzie wiele pokoleń mnichów mozolnie i wiernie próbowało i wciąż próbuje odnaleźć pełnię sensu życia pragniemy zaprosić wszystkich, którzy tego sensu szukają, do spędzenia kilku chwil razem. Możliwość uczestniczenia w rytmie dnia klasztornego, wyznaczonego pulsacją liturgii i pracy wydaje się odpowiednią przestrzenią dla zatrzymania się i pochylenia nad pytaniem o sens i cel naszego życia: oto droga medytacji - tak bardzo potrzebnej i poszukiwanej przez dzisiejszego człowieka.

W skutecznych metodach relaksacji uczestnicy uczą się pokonując 3 poziomy ćwiczeń:

Ćwiczenia sensomotoryczne usprawniają wrażliwość na bodźce zewnętrzne i wewnętrzne, uczą swobodnego dostępu do informacji zwrotnych płynących z naszego organizmu w formie odczuć i emocji. Są podstawą do tworzenia tzw. „mapy własnego ciała”, a więc dostępnej reprezentacji neuronalnej poszczególnych partii ciała. Poprzez odzwierciedlanie i zapamiętywanie w CUN stanów napięcia i rozluźnienia mięśni, oraz samego procesu ich rozluźniania uczestnicy uczą się wewnętrznej kontroli własnych stanów psychofizjologicznych („trening fal alfa”). Stosowane przy bezsenności, depresji, zaburzeniach nerwicowych, stanach stresu, przemęczenia lub wypalenia, wspierają rozwój osobisty, zwiększają wiarę i pewność siebie, kreatywność, wzmacniają profil psychoimmunologiczny.

Ćwiczenia rozwijające umiejętność wszechstronnego i swobodnego korzystania z własnej wyobraźni, poprzez kreowanie i zwiększanie jej dostępności połączone z ćwiczeniami oddechowymi i medytacyjnymi są niezbędne w stosowaniu wielu technik relaksacyjnych, przeciwlękowych, wizualizacyjnych.

Ćwiczenia psychoneuromięśniowe (powinny być poprzedzone ćw. sensomotorycznymi i gimnastyką wyobraźni) polegają na uczeniu wybranych partii mięśni ruchów rozkurczowych poprzez ich „odpamiętywanie” lub wyobrażanie. Praktyka terapeutyczna wykazuje, że konsekwentne przywoływanie wyobrażania ćwiczenia relaksacyjnego mięśnia uruchamia i rozbudowuje odpowiednią strukturę neuronalną (połączenia komórek nerwowych), która pobudza ten mięsień do ruchów odprężających, mimo iż nie wykonujemy tego ruchu dobrowolnie.

Skuteczność ćwiczeń potwierdzana jest pomiarem ciśnienia krwi oraz pulsu przed i po warsztatach.

Przewidywany koszt udziału:

900,00 zł - w cenie zawiera się zakwaterowanie, wyżywienie, sesje medytacyjne.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania rekolekcji będzie możliwość indywidualnej pracy z psychologiem oraz, tradycyjnie, indywidualnych rozmów.

Przewidywany jest odbycie jednej z sesji na świeżym powietrzu tj. wyjście na okoliczne wzgórze i pożegnanie dnia wraz z zachodem słońca (medytacja, modlitwa, relaksacja).

http://www.chwilawolnego.pl/propozycja.html,595

                    

                          

Pisz do nas: kontakt@tiqva.pl