Ewangeliczni chrześcijanie i katolicy RAZEM??? - wideo

Ewangeliczni chrześcijanie i katolicy RAZEM???

Zapis wideo konferencji z 1999 roku. Konferencja odbyła się pod hasłem "Byli katolicy dla Chrystusa" i była poświęcona ekumenicznemu dokumentowi ECT - "Evangelicals and Catholics Together" (Ewangeliczni chrześcijanie i katolicy razem). Mówcy wskazują na zagrożenia, jakie pociąga za sobą podpisanie tego dokumentu. Wykazują, że jego treść jest sprzeczna z Pismem Świętym. Mimo, że minęło kilkanaście lat, temat i zagrożenie są wciąż aktualne.

 

Część1.

Film dostępny także na YouTube w jakości HD

 

 

 

Część 2.

Film dostępny także na YouTube w jakości HD

 

 

Część 3.

Film dostępny także na YouTube w jakości HD

 

 

 

 

Pisz do nas: kontakt@tiqva.pl