Nowe Wino z Winnicy Babilonu - wideo

NOWE WINO Z WINNICY BABILONU

Zwiedzenie w imieniu Chrystusa w czasach ostatecznych. 

Część 1. NOWE WINO

Wykład porusza zagadnienie odstępstwa od nauki Pisma Świętego jakie ma miejsce w ostatnich latach. Skupia się nia niebiblijnych naukach opartych na przeżyciach i emocjach. Wskazuje na powiązania tego zwiedzenia z religiami wschodu i New Age.

 Film dostępny także na YouTube w jakości HD

Część 2. WINNICA BABILONU

Kontynuacja wykładu "Nowe Wino". Film ukazuje rolę Eucharystii i Maryi w powstawaniu jednej światowej religii. Porusza temat zaangażowania protestantów w kult maryjny oraz adorację Najświętszego Sakramentu. Omawia powiązania katolickiej odnowy w Duchu Świętym z charyzmatycznym ruchem wiary i ruchem nowoapostolskim. Wyjaśnia zagrożenia, które niesie duchowość oparta na emocjach i odczuciach.

Film dostępny także na YouTube w jakości HD

Pisz do nas: kontakt@tiqva.pl