Droga do Rzymu - wideo

 

Wizja zjednoczenia ludzkości, jednolitego przywództwa i jednej uniwersalnej religii towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Począwszy od pomysłu, jakim była wieża Babel, do wizji uniwersalnego kościoła dla każdego minęło wiele lat. Jednak pragnienie jedności w różnorodności, z pominięciem Boga i Jego woli, jest dziś nadal realizowane przez prawie wszystkie religie. Świat jest przygotowywany na pojawienie się tego, którego Biblia nazywa człowiekiem niegodziwości i synem zatracenia. Szatan przygotowuje świat na pojawienie się Antychrysta. Biblia ostrzega wierzących przed tymi wydarzeniami, aby nie dali się zwieść.

Roger Oakland omawia w swoim wykładzie zagadnienie Nowopowstającego Kościoła (tzw. Emerging Church) i jego związku z uniwersalną religią. Wykład ten jest kontynuacją wykładu pt. „Inny Jezus".
 

 

 

Film dostępny także na YouTube

 

Temat ten poruszony został również w artykułach Rogera Oaklanda:

Przebudzenie czy powrót do ciemności ?

Jak rozpoznać Nowopowstający Kościół w Twoim kościele ?

                                      

Pisz do nas: kontakt@tiqva.pl