Czy naprawdę się nawróciłeś ? Zrób test przy pomocy Pisma Świętego - mp3

Czy naprawdę się nawróciłeś ? Zrób test przy pomocy Pisma Świętego

O prawdziwym nawróceniu i jego skutkach w życiu na podstawie 1 Listu do Tesaloniczan.

Dariusz Parfienowicz, Głowno, 28 kwietnia 2013 roku.

 

Pisz do nas: kontakt@tiqva.pl