List do Rzymian_studium, dodatki - mp3

Studium listu apostoła Pawła do Rzymian składa się z 49 części. W pierszym bloku opublikowaliśmy 13 części, swoją treścią obejmujących obserwację ogólną listu do Rzymian.

 

Jako drugi blok publikujemy pięć lekcji uzupełniających, nawiązujących do treści listu. Będą one pomocne w zrozumieniu dalszego ciągu studium Listu Pawła do Rzymian.

 

Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję... na podstawie 2 Mojż 33,19, a Rzym 9,15

 

Wybranie Jakuba, na podstawie Rzym 9,11-13

 

Zatwardziałość faraona, w kontekście Rzym 9,17 - cz.1

 

Zatwardziałość faraona, w kontekście Rzym 9,17 - cz.2

 

Usprawiedliwienie Abrahama z wiary, w kontekście Rzym 4,1-25

 

 

Pisz do nas: kontakt@tiqva.pl