List do Hebrajczyków_studium, cz.1-10 - mp3

Niniejsze studium listu do Hebrajczyków zastąpiło to, które do tej pory było dostępne na Tiqva. Zawiera ono w swojej treści wszystko, co było omawiane we wcześniejszym studium, lecz bardziej szczegółowo.
 
Studium listu do Hebrajczyków składa się z 29 części. 
Publikujemy pierwszy blok składający się z 10 części zawierający obserwację wstępną listu i analizę ogólną w tym między innymi: informacje o autorze i adresatach, myśl przewodnią, kluczowe tematy. 
 
Zachęcamy do odsłuchiwania nagrań w kolejności chronologicznej, aby nie zgubić wątku i nie wyciągnąć błędnych wniosków.
 
Materiał był nagrywany na żywo i nie poddany późniejszemu montażowi, dlatego przepraszamy za wszelkie drobne przejęzyczenia pojawiające się w trakcie rozważań oraz nie najlepszą jakość dźwięku.

 

Część 1

Część 2

Część 3

Część 4

Część 5

Część 6

Część 7

Część 8

Część 9

Część 10

 

 

 

 

Pisz do nas: kontakt@tiqva.pl