Chrzest_studium - mp3

Studium dotyczy zagadnienia chrztu w Piśmie Świętym. Poprzez analizę tematu obmywań w Starym Testamencie i chrztu Jana przechodzi do chrztu w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Materiał był nagrywany na żywo i nie był poddany późniejszemu montażowi, dlatego przepraszamy za wszelkie drobne przejęzyczenia pojawiające się w trakcie studium oraz nie najlepszą miejscami jakość dźwięku.

 

Część 1

Część 2

Część 3

Część 4

Część 5

Część 6

Część 7

 

Pisz do nas: kontakt@tiqva.pl